Konferans Hakkında

T.C. Sayıştay Başkanlığı 22–24 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve EUROSAI (Avrupa Sayıştayları Birliği) üyesi Sayıştayların katılacağı 1. ASOSAI-EUROSAI Ortak Konferansına ev sahipliği yapmıştır.

İlk defa 35. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısında gündeme gelen; 36. EUROSAI Yönetim Kurulu ile 42. ASOSAI Yönetim Kurulu Toplantılarında da kabul gören yeni ortaklar ve çalışma zeminleri bulunması düşüncesinden hareketle iki bölgesel çalışma grubu arasında ortak konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Üç yılda bir düzenlenemsi planlanan ASOSAI-EUROSAI Ortak Konferanslarının ilkinin, ASOSAI ve EUROSAI’nin her ikisinde de yönetim kurulu üyesi olan Türk Sayıştayının teklifiyle, 22–24 Eylül 2011 tarihlerinde Asya ve Avrupa kıtalarının birleşme noktası olan İstanbul’da yapılması kabul edilmiştir.

Ortak Konferansın ana teması “Kamu Mali Yönetiminde Saydamlığın ve Hesap Verebilirliğin Sağlanmasında Karşılaşılan Temel Güçlükler” olarak belirlenmiştir.